Овим текстом дефинисана су општа правила коришћења и куповине на веб сајту www.vozd.rs

1. Промене у усовима коришћења

ВОЖД задржава право промене услова коришћења зависно од промене у понуди својих услуга и(ли) важеће законске регулативе. Купац је у обавези да пре сваке куповине провери информације везане за услове пословања. Коришћењем сајта, купац је сагласан са условима коришћења и куповине, што потврђује куповином.

2. Куповина

Сва наручена роба путем њеб продавнице Продавца обавезујућа је за Купца и Продавца истовремено, и не може бити отказана или измењена без претходног договора обе стране.
Купац се обавезује да ће током наручивања робе преко њеб продавнице Продавца пратити следеће кораке:
• Избор артикла
• Избор одговарајуће варијације (величине, боје и сл.) артикла
• Избор количине
• Пријава или уписивање личних података
• Преглед свих података, контрола и прихватање поруџбине и Услова коришћења и куповине
• Закључење поруџбине
• Плаћање путем изабраног метода плаћања
• Преузимање робе

3. Обавештења

Продавац има обавезу да по пријему поруџбине пошаље мејл Купцу са потврдом поруџбине, која садржи назив, цену и количину поручених артикала, укупан износ за плаћање, изабрани начин плаћања и доставе, као и податке о адресама које је Купац унео за доставу пордужбине.

4. Слање поруџбине

Продавац се обавезује да ће робу послати Купцу у року од 5 радних дана, рачунајући од дана поруџбине у случају плаћања поузећем и методом доставе коју је одабрао Купац. У случају немогућности слања робе, Продавац је дужан да Купца обавести у року не дужем од 5 радних дана, рачунајући од дана поруџбине.
Рок од 5 радних дана не важи за робу која се израђује по поруџбини, посебним захтевима купца и по мери, већ се тај рок продужава за назначено време потребно за израду такве робе.
Продавац не може преузети одговорност за било какве непредвиђене трошкове настале због кашњења у достави и преузимању наручене робе од стране Купца.
Купац има обавезу да Продавцу достави тачне податке за рачун и испоруку робе (име и презиме, пуна адреса за доставу, величина, модел и количина артикла). Уколико Купац наведе погрешне личне податке или мејл адресу у процесу куповине, Продавац не може сносити одговорност за проблеме у достављању или преузимању наручене робе.
Приликом преузимања робе, Купац је дужан да провери квалитет и стање достављене робе.
Уколико на пакету има видних оштећења у облику поцепаних делова или нагњечења, Купац је дужан да захтева отварање пакета у присуству службеног лица. Ако се том приликом установи да су артикли оштећени, захтева се да се направи записник о рекламацији.
За све спорове између Продавца и Купца који не могу бити решени споразумно и у духу добре пословне сарадње надлежан је суд у Београду.

5. Рекламације и повраћај

У складу са важећим Законом о заштити потрошача, (Сл.гл.РС бр.62/2014) обавештавамо вас о следећем:
Купац има право да, у року од 14 дана од дана куповине, врати робу, сем уколико је поручена и доспела роба израђена по посебним захтевима потрошача, по мери, или персонализована.
Купац остварује ово право слањем изјаве о поврату робе Продавцу најкасније у року од 14 дана од дана доспећа робе у власништво Купца. Продавац је дужан да без одлагања обавести Купца о пријему ове изјаве. Молимо Вас да нас пре враћања робе обавестите о одустанку од куповине, на мејл: [email protected]
Купац мора вратити производ некоришћен, неоштећен и у оригиналној амбалажи.
Трошкове враћања робе сноси Купац, сем у случајевима када је примљени производ неисправан или погрешан.
ВОЖД задржава право да не прими назад рекламирани производ уколико се при прегледу установи да је производ коришћен.
По пријему и прегледу враћеног производа, Продавац је дужан да врати Купцу уплаћену суму без одлагања, а најкасније 30 дана од дана пријема враћених производа. У случају замене производа ВОЖД се обавезује да ће по захтеву Купцу послати заменски производ најкасније у року од 14 дана од дана пријема рекламираног производа.

6. Инфо и контакт

ПР ВОЖД 1804
Београд-Нови Београд, Гандијева 134
ПИБ: 111673394
МБ: 65583763
Мејл: [email protected]